Årsrapport 2023

Ett strategiskt innovationsprogram för en cirkulär bioekonomi

All things bio!

Förord med Per Edström, programchef

Det var en av de målande beskrivningar som BioInnovation fick i den nioårsutvärdering som Sweco presenterade i december 2023. BioInnovation anses med en bredd av aktiviteter ha fått många att sikta mot ett gemensamt mål – All things bio!  Vi ser många spännande initiativ som rör sig mot lanseringar och nya marknader. Här i vår årsrapport berättar vi om flera av dessa.

Det är inte bara BioInnovation som driver en biobaserad och cirkulär utveckling. På Ny Tekniks 33-lista fanns 2023 flera framstående innovativa företag med grund i biobaserad råvara. Några av dem har finansierats av BioInnovation på sin väg framåt, och ni kan läsa om dem här i årsrapporten.

Läs hela förordet

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram med visionen att Sverige har ställt om till en cirkulär bioekonomi 2050.

Per Edström Foto Johan Olsson 1X1
Per Edström. Foto: Johan Olsson

BioInnovation i siffror

1168 MSEK

Total projektvolym

555 MSEK

Varav beviljad volym

34 st

Antal utlysningar

254 st

Antal beviljade projekt

722 st

Antal unika organisationer som deltagit i projekt under programtiden

40 %

Andel kvinnliga projektledare

Resultat och nyheter

När 2023 summeras har BioInnovation sedan programmets start stöttat över 250 projekt som bidrar i omställningen till en cirkulär bioekonomi. Läs mer om spännande resultat här!

I tio års tid har BioInnovation stöttat och banat väg för en fossilfri framtid genom att erbjuda stöd för forskning och utveckling av biobaserade och cirkulära material och produkter. Här ger vi några exempel från teknikinnovativa företag som nu tar sina produkter ut på marknaden.

Gott om biobaserad innovation på prestigefyllda 33-listan

Nyhet

Med sin erkända 33-lista korar tidningen Ny Teknik årligen Sveriges 33 bästa, mest innovativa och lovande unga teknikbolag. I år har juryn fått upp ögonen för flera startups med biobaserade lösningar.

Läs artikeln

Istock 1436936435

Biobaserad servettrevolution

Nyhet

Till sina internationella kunder säljer svenska Duni servetter som innehåller citronskal, majs och andra rester från livsmedelsindustrin. Servetterna genererar lägre koldioxidutsläpp än sina föregångare, är fossilfria och bryts ner i hemkomposten. Bakom den banbrytande produkten finns en biobaserad lösning från OrganoClick, utvecklad med stöd av bland annat BioInnovation.

Läs artikeln

Produktbild4fotodunigroup

Kemiindustrins processer är utformade för att använda stora volymer av en väldefinierad råvara. Det finns både stora utmaningar och möjligheter att ersätta den fossila råvaran med en biobaserad. Här kan du läsa om några projekt som aktivt tar steg för en grön omställning i kemiindustrin.

Framtidens kemiindustri är biobaserad, cirkulär och hållbar

Krönika

Läs krönikan

Drip 1331703 1280

Mer kunskap och samverkan behövs för att förverkliga visionen om biobaserad plast

Områdesanalys

Vilka framtida insatser kopplat till biobaserad plast bidrar till omställningen mot en mer hållbar och biobaserad ekonomi?
Läs artikeln

Istock 1209275116

Det finns stor potential att skapa cirkulära loopar för trä som byggmaterial. Här kan du läsa mer om projekt som tar steg för att ytterligare stärka och utveckla framtidens trämaterial och banar väg ökad cirkularitet.

Talloljebaserad lösning drar sitt strå till stacken för att minska möbelindustrins klimatavtryck  

Nyhet

Efter en flerårig resa i olika BioInnovation-projekt är forskare och industri nära att ersätta det fossilbaserade vax som finns i fiberskivor med ett mer klimatvänligt alternativ. 
Läs Artikeln

Sunpine Produktfoton2 Fotosunpine 2

Plank och reglar från rivningshus blir till nya fasader

Nyhet

När en byggnad rivs åker det mesta av virket till förbränning. Tänk om det går att förlänga livstiden på delar av trämaterialen genom att använda dem i nya husfasader?
Läs artikeln

Bild4fotoåterkommer

Bioråvaran räcker till mycket. Men hur ska den räcka till allt? I omställningen till ett fossilfritt samhälle behövs effektiva processer som använder såväl bioråvara, vatten som energi på bästa sätt. Låt oss berätta om aktuella satsningar och forskningsprojekt som stärker den svenska biobaserade processindustrin.

Industriledd doktorandkurs en framgångsfaktor

Nyhet

Företagsforskarskolan Resurssmarta Processer har varit igång i tre år. Våren 2024 genomför flera doktorander halvtidsseminarier och de första doktoranderna har examinerats. Dessutom har en industriledd kurs i transportprocesser just avslutats. En industriledd kurs av det här slaget är helt unikt, konstaterar koordinator Merima Hasani, Chalmers.

Läs artikeln

Merima Hasani

Tre röster om Resurssmarta Processer

Se filmen där koordinator Merima Hasani, Chalmers, Carolina Marion de Godoy, doktorand vid Chalmers samt Christophe Barbier, Senior Manager Research & Specialists på Billerud berättar mera om Företagsforskarskolan Resurssmarta Processer. 

Se filmen

Biobaserade textilfibrer med starka egenskaper och ökad möjlighet till återvinning. Det är två viktiga utvecklingsområden för att nå en mer hållbar textilindustri. Flera projekt pågår med finansiering från BioInnovation. Läs mer om olika vägar till en hållbar textil värdekedja här!

Circular Textile Innovations – forskar för återvinning i textilbranschen

Se filmen

Bra förutsättningar för mekanisk textilåtervinning

Nyhet från CITEX

– Det skulle förvåna mig om vi inte har en mekanisk återvinningsanläggning i Sverige inom några år, säger Johan Strandberg, IVL, som lett en studie inom projektet CITEX (Circular Textile Innovations).

Läs artikeln

Johan Strandberg

Nya projekt

Här kan du läsa mer om de projekt som beviljades och startade under 2023!

Denna tematiska utlysning riktade sig till projekt som ville ta fram nya eller vidareutvecklade processer för en cirkulär bioekonomi. Målet är att projekten ska skapa förutsättningar för en ökad mängd biobaserade produkter på marknaden och ett effektivt nyttjande av bioråvaran.

Snabba och radikala – med kraftfulla möjligheter att bidra till en biobaserad omställning. Det karaktäriserar BioInnovations hypotesprövningsprojekt. Utlysningen öppnade i två steg 2023, där projekt som fått ett lyckat resultat i steg 1 kunde fortsätta utveckla sin idé.

Stöd för SMF

Små och medelstora företag (SMF) är viktiga aktörer i omställningen till ett cirkulärt och biobaserat samhälle. BioInnovation har därför skräddarsytt insatser för dessa företag. Nedan berättar vi mer! 

Fem år med BioLyftet

Företagsutbildning

Efter fem framgångsrika år har utbildningssatsningen BioLyftet avslutats. Utbildningen riktades till små och medelstora företag som vill höja kunskapen och öka användandet av biobaserade och återvunna material. När utbildningen nu nått sitt slutmål har 150 företag genomgått utbildningen. 

Läs mer om biolyftet

Mattias Andersson

Seminarieserie och ny podd leder väg

Företagsutveckling

I seminarieserien BioInnovativa affärer har BioInnovation gett inspiration om vilka stödmöjligheter det finns för utveckling för små och medelstora företag, från regionala stöd till EU-stöd, när det gäller utvecklingen av biobaserade lösningar. Tre nya poddavsnitt ska också hjälpa företagen rätt och ge dem möjlighet att ta del av andra företags erfarenheter.

Läs mer

Podd Puff

Event

BioInnovation har arrangerat och medverkat i flera seminarier och konferenser under 2023. Här kan du ta del av några exempel.

Programkonferens 2023

Event

Den 28 september bjöd BioInnovation in till programkonferens på Tekniska museet i Stockholm. I rampljuset stod resultat som visade på möjligheterna för en biobaserad cirkulär omställning i flera viktiga branscher; från textil och kemi till träbyggande och förpackning.

Läs referatet

Ulfjohansson 5X7 768X549

Biobaserat på muséerna

Utställningar

Det av BioInnovation finansierade projektet BioPitch, som testat biobaserad fyllning till konstgräsplaner, visades på utställnigen Hur många träd finns det i skogen?  på Västerbottens museum i Umeå under 2023. Nu vandrar utställningen vidare till Jamtli i Östersund samt visas på IUFRO, den skogliga världskongressen som genomförs i Stockholm den 23-29 juni 2024. En annan utställning med skogligt fokus förbereds nu också på Tekniska muséet i Stockholm, där BioInnovation föreslagit innovativa produkter. 

mer om utställningen

 

Biopich Liten

Hållbar plastanvändning

Seminarium

BioInnovation fanns bland aktörerna som bidragit till Hållbar plastanvändning, ett seminarium som hölls den 22 november 2023. Arrangörer var Naturvårdsverket, Vinnova, Energimyndigheten, Formas och Svenskt vatten, tillsammans med de strategiska innovationsprogrammen RE:Source, LIGHTer och BioInnovation. Ett av de konkreta exempel som presenterades var Blue Ocean Closures projekt för utveckling av plastfria skruvkorkar – med stöd från BioInnovation.

Se seminariet här

Om BioInnovation

Bra grund för fortsatt omställning

Positiv nioårsutvärdering 2023

BioInnovation har bidragit till utveckling och hållbar svensk tillväxt. Programmet har lanserat insatser som bidragit till att påbörja introduktionen i samhället av en cirkulär bioekonomi och lyckats attrahera nya företag och en bredd av aktörer. Det visade utvärderingen som Sweco presenterade i december 2023.

Läs artikeln

Jan Svärd, ordförande BioInnovation

Ledning och styrning

Möt oss i programmet

BioInnovations programkontor leder det dagliga arbetet på uppdrag av programstyrelsen. Vårt Team of Experts hjälper till att forma uppdrag och bidra med forskningsbehov och nätverk. Här får du veta mer om oss!

Läs mer

Per Edström 08 Fotograf Johan Olsson